DKM AL MUHAJAIRIN

Home » Surat Keputusan

Surat Keputusan

Advertisements

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  01/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN I,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanahuwata’ala

 DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin I, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.05/PP/AM I/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin I, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin I, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru.

  1. Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN I, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin I, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin I, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.01/PP/AM I/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin I,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  1. DENI SUGINTA

2. SLAMET ARYADI

KETUA                               :  M. HAMAM CHABIBI RAHMAN

SEKRETARIS                   :  NANIK KUSNI

                                               

BENDAHARA                    :  1. JAMSINAH

2. UMI SALAMAH

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : HERU KUSUMA

ANGGOTA                 : 1.   DEDY MULYANA

2.   SUBKHI K.I.R

3.   MASWENI

4.   IMRO’ATI

5.   WADIKHA

6.   NONA SITI FATONAH

7.   NURMAYATI

8.   RIRI NOVRIYANI

9.   FETRA GUSTINA

10. DEWI NURUL NURANI

11. MUZARO’AH

12. RISKA HAYANAH

13. MASRUROH

2. BIDANG RI’AYAH                                        

KETUA                       : FAIZUN

ANGGOTA                 : 1.   TOYIB

2.   WASILAH

3.   RATNA AFRIYANA

4.   NIARTI

5.   SAROFAH

6.   ROIKHATUL JANNAH

7.   ASLAMAH

8.   HARYANI

9.   NURUL KHASANAH

10. ROUDHOTUL JANNAH

11. SRI LESTARI

        

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : I KETUT DHARMADI S.

ANGGOTA                 : 1.   BUDIYANTO

2.   AGUS KHOIRAWAN

3.   TRI GUNAWAN

4.   NUR SYAMSI

5.   ALI

6.   EKA MARLIYANA

7.   TRI YANATIKA

8.   SITI MUSYAROMAH

9.   TITIK WAHYUNI

10. NUR INDRA ROHMAWATI

11. TANTI

12. LINA MARLINA

13. SRIWATI

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

 

 

 

 

 

 

 

 


SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  02/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN II,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanahuwata’ala

                   DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN

                   KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin II, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.02/PP/AM II/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin II, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin II, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru.

b.  Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN II, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin II, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin II, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.02/PP/AM II/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin II,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  1. PURWANTO

2. DIMASKUN

3. MUHAMMAD YAMIN

KETUA                               :  RUSMAN HADI

SEKRETARIS                   :  1. PATIMAH AZ-ZAHRA

2. MAMLUATUL ZAZILAH                                                                                                    

BENDAHARA                    :  1. HALIMAH

2. TITIN SURYANI

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : ALIM ABADI

ANGGOTA                 : 1.   SUJANA

2.   SOBRI

3.   ROSID

4.   RATNA JUWITA

5.   SRI WAHYUNI

6.   WAY SAROH

7.   KOMARIAH

8.   KHODIJAH

9.   SITI KHODIYATUL ASLAMIYAH

10. USWATUN HASANAH

2. BIDANG RI’AYAH    

KETUA                       : SUPRIYADI

ANGGOTA                 : 1.   JOKO UMBARAN

2.   RIO FAJRI

3.   DODI

4.   FERDI

5.   SUWANDI

6.   WIDAYANTI

7.   SUPA’ATI

8.   ENDANG SULISTIOWATI

9.   TINI

10. ALINA

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : IMAM MUZZAKA

ANGGOTA                 : 1.   RAIS

2.   AGUS LUKMAN HAKIM

3.   EDI

4.   SANTI

5.   FARIDA

6.   MUSYATIN

7.   WULAN

8.   FITRI

9.   SARI

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

                        SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  03/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN III,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanahuwata’ala

                   DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN

                   KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin III, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.01/PP/AM III/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin III, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin III, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru

b.  Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN III, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin III, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin III, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.01/PP/AM III/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin III,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  1. THOHARI

2. SRIYONO

3. ICHSANUDIN

KETUA                               :  ABDUL KHOLIQ

SEKRETARIS                   :  1. SANTI NABATI

2. RENI WIDIANI

                                               

BENDAHARA                    :  1. KARTINI

2. MUSRO AILAH

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : MULYADI

ANGGOTA                 : 1.   YUSRIYAH

2.   ERAWATI

3.   YUSUF PERMADI

4.   SUAEBAH

5.   ROHAYATI

6.   MUNAWAROH

7.   SUKIMIN

8.   MUHAMMAD MASKUR

9.   ANISATUL MARDIAH

10. SEPTIANI ANGGRAINI

11. SYARIFAH

12. NADZIRAH

13. MAYANG

14. MORY SATRIA

15. ULFIAH

16. KUSMIYATUN

17. SANTI SEFTIYANI

18. KHUMAEROH

2. BIDANG RI’AYAH                                        

KETUA                       : NUR HAMDAN

ANGGOTA                 : 1.   M. SYAIFUDIN AMRULLAH

2.   RAMADHAN

3.   SUKOCO

4.   OKTARIA

5.   NANI SUTIHAT

6.   ANDI TRIYONO

7.   BAHRIYAH

8.   FITRI SUSANTI

9.   ALI IMRON

10. SUHARIYAH

11. NOVI

12. ANIK BUDIARTI

13. AIM CAHYADI

                                         

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : JUMARIS

ANGGOTA                 : 1.   FATIMAH

2.   SUTISNA

3.   SITI PRIHATIN

4.   S. OKTA LOVA

5.   WAHYU SURYONO

6.   RAHMAT

7.   MIFTAHUDIN

8.   YUNIATI

9.   M. SHOLIKAN

10. FAUZI MAHBUB

11. ABIDIN WACHID

12. HARDI

13. INDRA

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

 

 

 

 

 

 

 

                        SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  04/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN IV,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanawata’ala

                   DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN

                   KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin IV, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.01/PP/AM IV/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin IV, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin IV, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru.

b.  Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin IV

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN IV, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin IV, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin IV, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.01/PP/AM IV/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin IV,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  1. ADE FIRDAUS

2. MUSTOFA

KETUA                               :  MULYADI

SEKRETARIS                   :  KOKOM KOMARIAH

                                               

BENDAHARA                    :  1. WAHYUDI

2. RINI LESTARI

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : DENI SUGINTA

ANGGOTA                 : 1.   AHMAD ZAIMUIN

2.   AHMAD ZAINUDIN

3.   ROHMAWATI

4.   YAYAH ALAWIYAH

5.   SITI SOLEHAH

6.   UMI NURHAYATUN

7.   FITRI

8.   DIRAN

9.   JAMIAH

2. BIDANG RI’AYAH                                        

KETUA                       : ABDUR RAHMAN

ANGGOTA                 : 1.   LUKMAN

2.   SYARIFATUL NGAZIZAH

3.   ZEMI HUZAEMI

4.   SRI PURWANINGSIH

5.   SUWARNI

6.   LINDA JULAEHA

7.   NIS SUGIATI

8.   SITI MASLIKHATUL H.

9.   SOHANAH

               

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : SUYANTO

ANGGOTA                 : 1.   RIDHO

2.   REVI SULIANA

3.   SANTI SUSANTI

4.   SITI JULAEHA

5.   FARIDA

6.   MARIYATUL ULFA

7.   APRIYANTI

8.   YUYUN

9.   MADRIYATUL ULFA

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

                        SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  05/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN V,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanahuwata’ala

                   DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN

                   KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin V, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.01/PP/AM V/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin V, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin V, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru.

b.  Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin V

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN V, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin V, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin V, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.01/PP/AM V/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin V,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  1. TB. WAHID HIKMAT

2. AJAD SUDRAJAD

3. SURATMAN

KETUA                               :  DUL WAKIT

SEKRETARIS                   :  1. SRI PUJIATI

2. INAYATUL JANNAH                                                                                                          

BENDAHARA                    :  1. SITI JULAEHA

2. MINARNI

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : SUMANTRI

ANGGOTA                 : 1.   MILASARI

2.   RUSNAWATI

3.   DEWI UTAMI

4.   SURYANI

5.   RIRIN SUGIARTI

6.   UNAH

7.   SRI TIAWATI

8.   YULISMIYATI

9.   TYAS MUNAFI’AH

10. SITI ROHANA

2. BIDANG RI’AYAH                                        

KETUA                       : MUHAMMAD KHUSNUL KHITAM

ANGGOTA                 : 1.   SITI MA’NOWIYAH

2.   SANTI SUSANTI

3.   DEDE FITRIYANI

4.   UMI MUHIROH

5.   JUBAEDAH

6.   ANNISA

7.   RINI

8.   SULISTYAWATI

9.   TIA

10. NUR HAYATI

               

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : MUSTIKA AJI

ANGGOTA                 : 1.   FAIZIN

2.   KHOZANAH

3.   SULAESIH

4.   LAELATUL MARKAMAH

5.   IMA MARYATI

6.   EEN SUNAROH

7.   YAYAT

8.   AGUS SANTOSO

9.   SITI NUR ANISAH

10. SURYADI

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

                        SURAT KEPUTUSAN

Nomor :  06/DKM/NKG/VII/2011

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN TA’MIR MASJID AL-MUHAJIRIN VI,

KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013

Dengan Rakhmat Allah Subhanahuwata’ala

 DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN

  KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG

Membaca            :  Surat Ta’mir Masjid Al-Muhajirin VI, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang No.01/PP/AM VI/DKM/NKG/VII/11, Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Muhajirin VI, Periode 2011 – 2013

Menimbang         :  a.   Bahwa telah berakhirnya masa kepengurusan Masjid Al-Muhajirin VI, Periode 2009 – 2011, dan perlu dibentuk Ta’mir yang baru.

b.  Demi kelancaran dan peningkatan peranan Masjid sebagaimana huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Ta’mir Masjid Periode 2011 – 2013.

Mengingat           :  Hasil keputusan Musyawarah Reorganisasi Ta’mir Masjid Al-Muhajirin VI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :  SURAT KEPUTUSAN DEWAN KELUARGA MASJID AL-MUHAJIRIN, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN VI, KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG, PERIODE 2011 – 2013.

Pertama             :  Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin VI, Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, Periode 2011 – 2013.

Kedua                 :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Juli 2011

Purwanto                                               Pebrianti

Ketua D K M                                        Sekretaris

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PSP-SPN Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang

2 .Ta’mir Masjid Al-MUhajirin I – VI

 

Lampiran 1    :  Surat Keputusan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin VI, Kawasan Industri PT.Nikomas Gemilang, No.01/PP/AM VI/DKM/NKG/VII/2011

Tentang         :  Pengesahan Susunan Ta’mir Masjid Al-Muhajirin VI,

Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, periode 2011 – 2013

PELINDUNG                      :  DKM AL-MUHAJIRIN

PEMBINA                          :  SURATMAN

KETUA                               :  AGUS SUANDI

SEKRETARIS                   :  WINDI AGUSTIN

                                               

BENDAHARA                    :  RESTI HANDAYANI

BIDANG – BIDANG

 

1. BIDANG IMAROH   

KETUA                       : UDIN SAPRUDIN

ANGGOTA                 : 1.   WAHID WIJAYA

2.   M. SAHRONI

3.   ANDI

4.   ENTIS

2. BIDANG RI’AYAH                                        

KETUA                       : ARIS SANDI

ANGGOTA                 : 1.   MAS’ADATUL UMI NUR AZIZAH

2.   SULIYATI

3.   SITI KOMARIAH

4.   ZAINUDIN

5.   ARIFIN

                                         

3. BIDANG IDAROH                                        

KETUA                       : UBAIDILLAH

ANGGOTA                 : 1.   DIDIT TRIYANTO

2.   SITI ANISAH

3.   RODIATUL JANNAH

4.   AHMAD

5.   YANA

Serang, 06 Juli 2011

  Purwanto                                                                          Pebrianti

Ketua D K M                                                                  Sekretaris

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: